RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Discleen Endo PAA set

Dvousložkový tekutý dezinfekční přípravek na bázi pufrované kyseliny peroxooctové určen k druhému a vyššímu stupni dezinfekce termolabilního instrumentaria a endoskopů * Vhodný k účinnému a rychlému vyššímu stupni dezinekce * Vhodný na termolab

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
set  1 ks 1 155,00 Kč 1 397,55 Kč

Výrobce: BOCHEMIE a.s.

sazba DPH: 21%


Dvousložkový tekutý dezinfekční přípravek na bázi pufrované kyseliny peroxooctové určen k druhému a vyššímu stupni dezinfekce termolabilního instrumentaria a endoskopů

  • Vhodný k účinnému a rychlému vyššímu stupni dezinekce
  • Vhodný na termolabilní nástroje a endoskopy (materiálová kompatibilita otestována u výrobce endoskopů Storz)
  • Výborná materiálová snášenlivost
  • Celé spektrum účinnosti do 15 minut
  • Snadná aplikace a manipulace

Účinné látky

pufrovaná kyselina peroxooctová

Spektrum účinnosti

baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Aplikace

Příprava pracovního roztoku: Discleen Endo PAA se skládá ze dvou složek Discleen Endo PAA - báze a Discleen Endo PAA - aktivátor. Vlijte aktivátor z lahvičky do kanystru s bází. Kanystr s oběma složkama uzavřete a důkladně promíchejte. Po 10 minutách po smíchání je pracovní roztok aktivován a připraven k použití. Přípravek se dále neředí.

Aktivovaný nekontaminovaný pracovní roztok, uskladněn v kanystru nebo v uzavřené dezinfekční vaně, je použitelný 7 dní. Jeden pracovní roztok může být použitý až na 50 dezinfekčních cyklů. Aktivitu pracovního roztoku průběžně kontrolujte testovacími proužky Discleen PAA test stripe. Obsah kyseliny peroxooctové v roztoku nesmí klesnou pod hranici 900 ppm.

Při manipulaci s pracovním roztokem používejte pracovní ochranné pomůcky (rukavice a brýle). Datum a čas aktivace musí být zaznamenán. Žluté až oranžové zabravení aktivovaného přípravku není na závadu.

Vyšší stupeň dezinekce: Dle doporučení výrobce nástroj rozeberte a vyčistěte. Očištěné a osušené nástroje vložte do pracovního roztoku tak, aby byly naplněny všechny duté části a nevznikaly v nich vzduchové bubliny. Po příslušné době expozice je nutné předměty vyjmout a opláchnout vodou, jejichž úroveň čistoty je stanovena příslušnou vyhláškou. Osušte a uskladněte dle schválených podmínek.

Aplikuje se na čisté a suché zdravotnické prostředky (bez organické zátěže a zbytků čistících nebo dezinfekčních látek), které byly předčištěny v dezinfekční lázni.

Oblast použití

Přípravek je určen pro operační, anesteziologické instrumentarium, rigidní i flexibilní endoskopy, zdravotnické pomůcky vyrobené z termolabilních plastů, silikonu, skla, pryže, gumy i z chirurgické nerezové oceli, barevných kovů a jejich smesí (mimo pozinkovaných částí a barevného eloxovaného hliníku).

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek

Účinnost na mikroorganismy

SOP = standardní operační postup

Dostupná balení

Discleen Endo PAA set 4960 g + 40 g

Doba použitelnosti

1 rok v původním obalu