RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

MIKASEPT CN

Tekutý dezinfekční prostředek pro dezinfekci ploch a povrchů s fungicidním účinkem - tekutý dezinfekční prostředek na bázi aktivního chloru - vykazuje baktericidní,fungicidní účinek, virucidní pro oblast potravinářství - účinný proti plísním (mikr

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
kanystr  5 kg 216,00 Kč 261,36 Kč

Výrobce: MIKA a.s.

sazba DPH: 21%


MIKASEPT CN
D00805
Vlastnosti
Tekutý dezinfekční prostředek pro dezinfekci ploch a povrchů s fungicidním účinkem
- tekutý dezinfekční prostředek na bázi aktivního chloru
- vykazuje baktericidní,fungicidní účinek, virucidní pro oblast potravinářství
- účinný proti plísním (mikroskopickým vláknitým houbám) na stěnách, obkladech, kachličkách v kuchyních, sociálním zařízení
- rychle a bezpečně dezinfikuje zařízení
- bělí prádlo
- nepěnivý
- zajištěna stabilita přípravku
Složení: chlornan sodný, hydroxid sodný, inhibiční látky
Oblast použití
určený pro oblast zdravotnických zařízení hromadná doprava - vnitřní prostory dopravních prostředků
veřejná zařízení - školy, školky, doprava speciální použití v potravinářském průmyslu prostory společného stravování, kuchyně, jídelny prádelny vhodný pro mycí a automatická zařízení

Spektrum účinnosti: A,V
Způsob použití
Po použití přípravku na zařízení a plochy přicházející do přimého kontaktu s potravinami je nutný oplach pitnou vodou.
Dávkování:
3 % ......A.................... 15 min.
5 % ......A,V...................20 min.
dez.láhví, a skleněných předmětů
30-50ml/1m2.....A,V.............40-60°C
Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, v temnu a chladu. Skladujte odděleně od alkalických kovů, alkálií a redukčních činidel.
Skladujte rovněž odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním uzavřeném balení.
Odolnost materiálu:
Při dodržení doporučeného dávkování nepůsobí agresívně na povrchy z oceli, emailu, betonu, barevných kovů, dláždic a umělých hmot. Hliník je odolný s omezením.
Pokyny pro zacházení
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte o dobré větrání. Při práci s koncentrátem i roztokem používejte vhodné ochranné pomůcky, pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. Při překročení NPK-P je třeba používat vhodnou ochranu dýchacích cest. Při práci s Mikaseptem CN nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba ruce umýt teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.
Upozornění: Pozor, nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)!

Trvanlivost
Minimální trvanlivost: 6 měsíců od data výroby

Schváleno: zn. HEM - 381 - 11.8.99/29584, PN-MI 07-98