RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

DEQUAT

- DEQUAT rychle a spolehlivě odmývá nalepené vrstvy dez. přípravků - odstraňuje mastné vrstvy na povrchu plochy - odstraňuje černé šmouhy na povrchu linolea - vhodný a šetrný pro všechny druhy povrchů (linolea, kachle, pórovitý povrch

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
láhev  1 l 9 76,00 Kč 91,96 Kč
kanystr  5 l 1 340,00 Kč 411,40 Kč

Výrobce: MIKA a.s.

sazba DPH: 21%


DEQUAT- odstraňovač zbytků vrstev dezinfekce 

Vlastnosti:

  • DEQUAT rychle a spolehlivě odmývá nalepené vrstvy dez. přípravků
  • odstraňuje mastné vrstvy na povrchu plochy
  • odstraňuje černé šmouhy na povrchu linolea
  • vhodný a šetrný pro všechny druhy povrchů (linolea, kachle, pórovitý povrch

Složení:

Hydroxid draselný, směs alkyletherů karboxylových kyselin

Oblast použití:

  • zdravotnická zařízení, lázeňství, rehabilitace, laboratoře
  • stravovací provozy, potravinářský průmysl, restaurace
  • veřejná zařízení - školy, školky, sportovní zařízení-tělocvičny
  • dopravní prostředky

Dávkování DEQUATU( plochy a povrchy)

                                                                              

běžně namáhané plochy, povrchy(chodby, stoly, laboratorní povrchy) koncentrace: 0,2% pH 10,4
vysoký stupeň znečištění (mastnoty, zašlá špína, šmouhy) koncentrace:0,5-1,0% pH 11,0


Způsob použití:

Naředit na danou koncentraci vlažnou vodou. Na plochu, povrch se nanese mopem, hadrem pracovní roztok DEQUATU, nechá se působit 1-3 min, tak aby povrch byl mokrý. Poté se čistou vodou do sucha setřou uvolněné nečistoty z povrchu. Četnost odstraňování dezinfekčních vrstev by se měla provádět 1 x týdně na konci dne v rámci sanitárního úklidu, nebo dle potřeby.
POZOR, nalepené dezinfekční vrstvy se nenacházejí pouze na plochách, týká se to také pracovních povrchů.

Pokyny pro zacházení:

Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky ( pracovní rukavice, oděv). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, uzavřené místnosti větrejte.
Při práci s DEQUATEM nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba si umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

Upozornění:

Chránit před dětmi! Koncentrát nevylévat do odpadu!

Balení : 1000 ml PE láhev

Minimální trvanlivost: 24 měsíců