RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher FE

Tekutý, neutrální, čisticí prostředek na bázi vybraných tenzidů a dalších složek podporujících čisticí účinek pro použití v myčkách endoskopů, bez fosfátů. Je vhodný pro citlivé umělé hmoty, gumu, latex, lepidla a těsnící hmoty při strojním čištění.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
kanystr  5 l 1 212,00 Kč 1 466,52 Kč

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher FE
tekutý, neutrální čisticí prostředek pro použití ve speciálních myčkách
flexibilních endoskopů, bez fosfátů
Hlavní oblasti použití: Strojní čištění flexibilních endoskopů a jiného citlivého vybavení.
Charakteristika: neodisher® FE je pH neutrální čisticí prostředek na bázi vybraných tenzidů a dalších složek podporujících čisticí
účinek, které nepoškozují citlivé umělé hmoty, gumu, latex, lepidla a těsnicí hmoty při strojním čištění.
Flexibilní endoskopy a termolabilní nástroje se upravují chemicko termickým dezinfekčním postupem. V tomto
případě po čištění přípravkem neodisher® FE následuje samostatná chemicko-termická dezinfekce mezi 40
a 60 °C při použití pH neutrálního dezinfekčního prostředku neodisher® Septo DN.
Použití a dávkování: 5 ml/l při strojním mytí flexibilních endoskopů, pro ostatní citlivé vybavení 3 - 10 ml/l.
Následně musí být roztok neodisher® FE plně odstraněm účinným oplachem.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Před výměnou přípravků propláchněte vodou dávkovací systém včetně hadiček.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,07 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 3 - 10 ml/l: cca 5
Oblast pH (stanovená ve změkčené vodě, 20 °C) 3 - 10 ml/l: 7,0 - 6,3
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Složení: < 5 % neionogeních tenzidů
5 - 15 % sůli NTA
Pokyny ke skladování: Přípravek je citlivý na mráz. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.