RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

caraform universal

Neutrální čisticí prostředek.Univerzální použití. Zvýšená schopnost odstanění špíny. Určen k čištění silně znečištěných podklah, zařízení a pracovních ploch.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
kanystr  10 l 775,00 Kč 937,75 Kč
láhev  1 l 95,00 Kč 114,95 Kč
kanystr  20 l 1 492,00 Kč 1 805,32 Kč

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neouniversal
tekutý víceúčelový čisticí prostředek
Hlavní oblasti použití: Čištění budov a plaveckých bazénů. Ruční mytí nádobí a všeobecně čištění v kuchyních.
Charakteristika: Koncentrovaný, povrchově aktivní čisticí prostředek s emulgátory a dispergátory. Pachově neutrální, šetrný
k materiálům a univerzálně použitelný. Koncentrovaný stav umožňuje hospodárné použití.
Použití a dávkování: Pro ruční čištění: 1 – 5 ml/l
Doporučuje se použití přes kanystrová čerpadla pro kontrolované úsporné dávkování.
Následně musí být roztok neouniversal plně odstraněm účinným oplachem.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,0 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 1 - 5 ml/l: 7,0 - 7,7
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Složení: < 5 % fosfonátů, anionaktivních tenzidů
5 – 15 % neionogenních tenzidů
Pokyny ke skladování: Skladujte na chladném místě. Chraňte před mrazem. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od
data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Xi - Dráždivý!
R 36: Dráždí oči.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.