RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

caraform aktiv

caraform aktiv Zásaditý čisticí prostředek.Silný čisticí a odmašťovací účinek. Určen k čišťění podlah, dlaždiček, kontejnerů a zařízení. Vhodný pro nerezovou ocel a plasty.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
kanystr  10 l 974,00 Kč 1 178,54 Kč
láhev  2 l 238,00 Kč 287,98 Kč

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


caraform aktiv
tekutý, universální odmašťovací prostředek
Hlavní oblasti použití: Ruční čištění silně znečištěných podlah, kachliček nebo odsavačů par, nádob a přístrojů z chromniklové oceli
a umělých hmot v kuchyních a velkých stravovacích zařízeních, při čištění budov a v potravinářském průmyslu.
Charakteristika: caraform aktiv je koncentrovaný tekutý čisticí přípravek na bázi anionaktivních smáčecích komponent ve spojení
s komplexačními a dispergačními složkami. Vykazuje silný čisticí a odmašťovací účinek na zatvrdlou špínu
a mastné povlaky. Lze jej používat univerzálně díky šetrnému působení na materiály.
U předmětů z hliníku, eloxalu a slitin lehkých kovů je třeba nejdříve otestovat jejich odolnost.
Použití a dávkování: Ruční použití:
Ke každodennímu čištění nebo v případě lehkého znečištění: 0,5 - 2 % roztok
Při silném znečištění a mastných povlacích: 1 - 10 % roztok
Následně musí být roztok caraform aktiv plně odstraněm účinným oplachem.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,1 g/cm3
rozsah pH (stanovený v plně demineralizované vodě, 20°C) 1 - 10 %: 11,1 – 13,3
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 100 mPas
Složení: < 5 % soli NTA
5 – 15 % anionaktivních tenzidů
Pokyny k uskladnění: Chraňte před mrazem. Při teplotách pod 5 °C může dojít k vratnému zakalení. Při správném skladování je doba
použitelnosti 2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Xi - Dráždivý!
R 36/38: Dráždí oči a kůži.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 37: Používejte vhodné ochranné rukavice.
S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení