RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher IP Spray

neodisher IP Spray Tekutý, konzervační prostředek určený k péči o kloubové nástroje, nůžky a rukojeti na bázi bílého lékařského oleje. Chrání nástroje před korozí, zlepšuje pohyblivost v kloubních spojeních a nepřipéká se. Neobsahuje freony. Pou

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
láhev  0,4 l 323,00 Kč 390,83 Kč

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisherÒIP Spray
prostředek pro ošetření nástrojů, ve spreji, pohonný plyn neobsahuje
freony
Hlavní oblasti použití: K ručnímu ošetření chirurgických nástrojů.
Charakteristika: neodisher® IP Spray je na bázi vysoce čistého tekutého parafinového oleje a používá se k péči o chirurgické
nástroje, především kloubové.
Film přípravku neodisher® IP Spray vzniklý na povrchu prokazatelně neznehodnocuje sterilizaci v parním
sterilizátoru. neodisher® IP Spray není vhodný pro nástroje sterilizované horkým vzduchem (suchým teplem).
Použití a dávkování: Cílené postříkání nástrojů, zejména v oblasti kloubů.
Během postřiku držte nádobku se sprejem pokud možno ve svislé poloze.
Nástavec spreje může být dle potřeby zkrácen např. v případě postřiku plných košů.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Složení: < 5 % neionogenních tenzidů
> 30 % alifatických uhlovodíků (lékařský bílý olej DAB a jiné uhlovodíky), rozpouštědlo, pohonný plyn
Pokyny k uskladnění: Skladovat při teplotách mezi 5 °C a 25 °C. P ři správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: F + - Extrémně hořlavý!
Hnací plyn: propan / butan.
R 12: Extrémně hořlavý.
R 67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
S 16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
S 23: Nevdechujte plyny/páry.
S 51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.