RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher IP Konz

neodisher IP Konz Tekutý, konzervační prostředek k ošetření zdravotnických nástrojů, vhodný do mycích a dezinfekčních strojů. Není vhodný pro konzervaci nástrojů v ponorných lázních ( z důvodu možného nekontrolovatelného zavlečení choroboplodnýc

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
kanystr  5 l 1 754,00 Kč 2 122,34 Kč

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisherÒ IP Konz
tekuté mazivo pro použití ve speciálních myčkách,
toxikologicky ověřený
Hlavní oblasti použití: Strojní promazání chirurgických nástrojů během posledního oplachu ve speciálních myčkách.
Charakteristika: neodisher® IP Konz je mazivo na bázi vysoce čistého tekutého parafinu. neodisher® IP Konz se přidává do vody
určené k poslednímu oplachu za účelem promazání nástrojů a rozptýlení jemného filmu. Zbytky přípravku, které
zůstanou na povrchu oceli, nevytváří pryskyřice během sterilizačního procesu. Díky obsahu emulgátorů
nedochází k ovlivnění parní sterilizace. Následným mytím je film beze zbytku odstraněn. neodisher® IP Konz
není vhodný pro nástroje, které budou sterilizovány suchým teplem. neodisher® IP Konz podléhá
bakteriologické výstupní kontrole a je bez vegetativních zárodků.
Použití a dávkování: Ve speciálních myčkách pro chirurgické nástroje:
1 - 2 ml/l používejte vhodné dávkovací přístroje, dávkujte do vody určené k poslednímu oplachu. Oplachová
voda by měla mít teplotu minimálně 50 °C.
Pro použití v ponorných lázních nedoporučujeme přípravek neodisher® IP Konz z důvodu nebezpečí
nekontrolovaného zavlečení zárodků.
Po strojní úpravě se mohou nástroje alternativně ošetřit přípravkem neodisher® IP Spray.
Nesměšujte s jinými prostředky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 0,9 g/cm 3
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Složení: 15 - 30 % neionogenních tenzidů
> 30 % alifatických uhlovodíků (parafinový olej DAB)
obsahuje konzervační prostředek
Pokyny ke skladování: Chránit před mrazem. Při teplotách do 10 °C m ůže dojít k vratnému zakalení. Při správném skladování je doba
použitelnosti 2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
S 25: Zamezte styku s očima.