RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Incidin Foam

kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí přípravek pro zdravotnictví k ošetření předmětů z citlivých materiálů, ideální pro péči o inkubátory, vyšetřovací křesla a lůžka v ordinacích. Skvělý i pro oblast solárií. INOVAČNÍ PĚNOVÁ APLIKACE !

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
kanystr  5 l 2  *) 950,67 Kč 1 150,31 Kč
lahev  750 ml 16  *) 160,97 Kč 194,77 Kč
*) - objednávat lze množství pouze v celých kartonech !!!

Výrobce: ECOLAB Hygiene

sazba DPH: 21%


kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí přípravek pro zdravotnictví k ošetření předmětů z citlivých materiálů, ideální pro péči o inkubátory, vyšetřovací křesla
a lůžka v ordinacích. Skvělý i pro oblast solárií. INOVAČNÍ PĚNOVÁ APLIKACE !

Incidin foam je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

  • široké spektrum účinnosti a rychlé působení
  • čistota a současně i ohleduplnost vůči ošetřovanému materiálu
  • obsahuje látky šetrné k pokožce, nedráždí, nealergizuje, neobsahuje aldehydy
  • zaručena bezpečnost pro pacienta i pro zdravotnický personál
  • slouží k přímému použití, neředí se, pěnová forma zabraňuje vzniku aerosolu
  • příjemná svěží parfemace umocňuje pocit dokonalé čistoty
  • odpovídá nejmodernějším hygienickým požadavkům a evropským standardům

Spektrum účinnosti:

baktericidní (včetně TBC), fungicidní, virucidní (včetně HBV, HIV, Rota, Vaccinia, Adeno, Papova)

Obsah účinných látek ve 100 g přípravku:

0,01 g glukoprotamin, 0,2 g KAS, 20,0 g 2-propanol, 10,0 g ethanol
Další složky: kationaktivní tenzidy, pomocné látky, parfemace

Oblast použití:

Pro rychlou a účinnou dezinfekci a očištění všech předmětů z kovů, plastů, pro použití
na lakované povrchy, polykarbonáty, polysulfonáty, akrylátové sklo apod. Přípravek je ideální pro péči o inkubátory, vyšetřovací křesla v zubních ambulancích a lůžka v ordinacích. Doporučujeme i pro ostatní zdravotnická zařízení, tj. lázně, ozdravovny, léčebny,
penziony pro seniory, ústavy sociální péče, pro laboratoře, farmaceutickou výrobu apod.

Návod k použití:

Přípravek je určen k okamžitému použití. Neředit! Přípravek aplikujte na povrch/ plochu postřikem ze vzdálenosti asi 30 cm. Nechejte působit po předepsanou dobu a následně takto ošetřený povrch setřete čistou, nejlépe netkanou textilií. Alternativou je použití koncentrovaného přípravku na textilní hadřík, kterým důkladně setřete ošetřovaný povrch/ plochu a necháte působit do zaschnutí.

Dezinfekční účinek Expoziční doba

Baktericidní

Fungicidní

Tuberkulocidní

60 sekund

30 sekund

5 minut

Virucidní
Vaccinia
Adeno
Papova
Rota virus HBV, HIV
60 sekund
60 sekund
30 sekund
30 sekund
5 minut

 

Bezpečnostní upozornění:

Xi - dráždivý

Obsahuje 2-propanol a ethanol.
R36 Dráždí oči.
R10 Hořlavý.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S25 Zamezte styku s očima.
S23 Nevdechujte aerosoly.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování:

Skladujte v uzavřeném originálním obalu v temnu při teplotách od -10°C
do 25°C. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu.

Minimální trvanlivost: 24 měsíců

Balení: 5 I PE kanystr baleno v kartonu po dvou kusech
0,75l PE láhev baleno v kartonu po 16 kusech společně se dvěma pěnovými aplikátory