RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Incidin Liquid

Incidin liquid – tekutý dezinfekční přípravek na bázi alkoholů k přímému použití pro rychlou a bezpečnou dezinfekci předmětů a ploch postřikem Výhody pro uživatele: - jde o dezinfekční prostředek k přímému použití se širokým spektrem účinnosti

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
kanystr  5 l 2 907,51 Kč 1 098,09 Kč
lahev  1 l 12 218,00 Kč 263,78 Kč
láhev s rozpraš.  600 ml 12 142,05 Kč 171,88 Kč

Výrobce: ECOLAB Hygiene

sazba DPH: 21%


tekutý dezinfekční přípravek na bázi alkoholů k přímému použití pro rychlou
a bezpečnou dezinfekci předmětů a ploch postřikem.

Incidin liquid je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

  • jde o dezinfekční prostředek k přímému použití se širokým spektrem účinnosti
  • snadná manipulace šetří čas zdravotnickému personálu i pacientům
  • neředí se, působí rychle, zasychá a nezanechává zbytková rezidua
  • neobsahuje aldehydy !
  • jeho složení je kompatibilní s materiály z kovu a plastů odolných vůči alkoholu

Spektrum účinnosti:

baktericidní, fungicidní, virucidní (omezené spektrum virů vč. HBV, HIV) a tuberkulocidní

Obsah účinných látek ve 100 g přípravku:

35 g 2-propanolu, 25 g n-propanolu

Oblast použití:

Incidin liquid se uplatní pro plošnou dezinfekci ve všech typech zdravotnických zařízení,
je ideální pro stomatologické ambulance, penziony seniorů, v práci pečovatelské služby,
v provozu sanitek a při přepravě pacientů vůbec. Doporučujeme jej i pro práci
v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v provozovnách kosmetiky, holičství, manikúry, pedikúry, soláriích, v masérských a lázeňských službách. Lze jej použít
pro rychlou a bezpečnou dezinfekci všech ploch a předmětů odolných vůči alkoholům.

Návod k použití:

Neředěný přípravek naneste pomocí suché buničiny nebo nastříkejte ze vzdálenosti
asi 30 cm (40 ml/m2) na dezinfikované plochy a nechejte jej zaschnout.

Použití doba expozice
Plošná dezinfekce – nemocniční profylaxe a všeobecná praxe 5 minut
Účinnost proti HBV, HIV 2,5 minuty
Při podezření na TBC 5 minut
Účinnost proti
Adeno
Papova
Vaccinia

5 minut
10 minut
5 minut
Účinnost proti rotavirům 1 minuta
Účinnost proti plísním 5 – 30 min


Bezpečnostní upozornění:

R10: Hořlavý.
R41: Nebezpečí vážného poškození očí.
S2: Uchovávejte mimo dosah dětí.
S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Nestříkejte do otevřené ho ohně nebo na žhavé předměty. Elektrické přístroje vypojte
ze zásuvky, příp. prověřte jejich ochranu vůči explozi.

Skladování:

Skladujte v uzavřeném originálním obalu na suchém a temném místě při teplotách do 25°C.
Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu.

Minimální trvanlivost: 48 měsíců

Balení: 5 I PE kanystr baleno v kartonu po 2 ks
1l PE láhev baleno v kartonu po 12 ks s jedním kusem rozprašovače