RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Incidin M Spray Extra

Incidin M spray extra - dezinfekční prostředek určený k prevenci plísní nohou, k dezinfekci punčoch, ponožek a obuvi. Výhody pro uživatele: - je účinný proti plísním kůže, kvasinkám, bakteriím i proti viru HIV - slouží k okamžitému použití - n

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
kanystr  5 l 2 896,04 Kč 1 084,21 Kč
lahev  350 ml 24 139,87 Kč 169,24 Kč

Výrobce: ECOLAB Hygiene

sazba DPH: 21%


dezinfekční prostředek určený k prevenci plísní nohou, k dezinfekci punčoch a obuvi.

 • účinný proti plísním kůže, kvasinkám, bakteriím i proti viru HIV
 • k okamžitému použití - neředí se, rychle usychá
 • zabraňuje opakované infekci i po zaschnutí
 • má dezodorační účinky, příjemně voní

Obsah účinných látek ve 100 g Incidinu M spray extra:

          65,00 g              isopropylalkoholu

           0,50 g         chlorhexidinglukonátu

           0,10 g         peroxidu vodíku

Oblast použití:

 • ve zdravotnictví
 • domácnosti, pedikúry
 • ošetření pracovní obuvi - ve všech odvětvích (v průmyslu, těžařství, zemědělské výrobě,  armádě apod.)

Pokyny pro použití:

 • doporučujeme aplikovat pomocí rozprašovače
 • boty a punčochy pravidelně ošetřovat lncidinem M spray extra
 • neutírat - nechat uschnout!
 • nepoužívat při ekzémech a otevřených ranách
 • skladovat v originálním balení při teplotě -100Caž +25°C

Bezpečnostní pokyny:

 • pozor, hořlavina I. třídy!
 • dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci s hořlavinami!
 • zamezit styku s materiály citlivými na alkohol, např. plexisklem, lakovaným dřevem apod.
 • pří vniknutí do očí vyplachovat intenzívně čistou vodou, při náhodném požití vypláchnout ústní dutinu, vy­pít větší množství vody a vyvolat zvracení, vyhledat lékaře!
 • chránit před dětmi
 • nevylévat do odpadu

Balení:

5 I PE kanystr, baleno v kartonu po 2 ks

1l PE láhev, baleno v kartonu po 6 ks

120 ml PE láhev s rozprašovačem, baleno v kartonu po 30 ks

Odborné posudky, expertizy:

Melícherčíková V., Kneiflová J., Paříková J. (Institut hygieny a epidemiologie), Dezinfekční působení přípravku Incidin M spray extra, Praha, 1991

Volná F., Kročanová K. (Ústav preventívnej a klinickej medicíny), Hodnotenie fungicídnej účinnost prípravku Incidin M spray extra, Bratislava, 1993

Souhlas s používáním a výrobou udělen hlavním hygienikem ČR, čj. HEM-381-9.12.97/44968