RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Desmanol

Preparát s obsahem alkoholu k vtírání do pokožky pro hygienickou a chirurgickou desinfekci rukou s obsahem komponentů pečujících o pokožku.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
  5 l 1 853,65 Kč 1 032,92 Kč
  1000 ml 10  *) 179,27 Kč 216,92 Kč
  500 ml 20 108,47 Kč 131,25 Kč
*) - objednávat lze množství pouze v celých kartonech !!!

Výrobce: SCHÜLKE & MAYR

sazba DPH: 21%


roztok pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou s obsahem ochranných látek

Profil:

  • Dezinfekce bez použití vody – vtíráním
  • Dlouhotrvající antimikrobiální účinek na bakterie (vč. TBC), mikroskopické houby, lipofilní viry (HBV, HIV, Vaccinia, Rotaviry)
  • Složení obohacené o látky proti vysoušení (macrogol 4000) a udržující vláčnost pokožky, látky pro regeneraci pokožky (1-tetradecanol, monoxynol-12, macrogolisooctanát-220)
  • Rychlý nástup účinku a oschnutí
  • Účinky potencující alkoholové a chlorhexidinglukonátové kombinace
  • Nedráždí, je téměř netoxický (LD50 orálně 18,97 ml/kg u potkana a dermálně více než 15ml/kg)
  • Za normálních podmínek lehce a plně biologicky odbouratelný

Složení na 100g roztoku:

4,2g chlorhexidinglukonat, 32,2g 1-propanol, 20,985g 2-propanol, 1-tetradecanol, monoxynol-12, macrogolisooctanát-220, macrogol 4000, aromatické látky, E 131, čištěná voda

Dávkování a použití:

Roztok se používá neředěný, vtírá se do suchých rukou (alkohol reaguje s vodou a tím by poškozoval vrchní vrstvu pokožky).
Hygienická dezinfekce - cca 3ml roztoku vtírat po dobu 30s.
Chirurgická dezinfekce - po omytí rukou vhodným mycím prostředkem dvakrát po sobě vtírat cca 3ml roztoku po dobu 3min tak, aby byly ruce zvlhčené cca 5min.

Důležitá upozornění:

Přípravek je vzhledem k obsahu alkoholu hořlavý, proto zachovávejte bezpečnostní opatření jako u hořlavých látek. Při zasažení očí důkladně propláchněte vodou a dle vážnosti stavu vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Při praní textilií zasažených prostředky štěpícími chlor (chemické čištění) se mohou objevit zahnědlé skvrny.

Chemicko – fyzikální data:

Čirý roztok modré barvy, pH 5,5, teplotně stabilní při +2oC až 40oC s bodem vzplanutí 26,5oC. roztok při teplotách pod –5oC mění skupenství v pevné vločky, které se ale při 10oC vrací do původní podoby bez vlivu na kvalitu přípravku.