IVA spol. s r.o.

Obor působení

Dezinfekční a čistící prostředky - prodej

Naše firma sídlí v Brně a zajišťuje distribuci čistících a dezinfekčních prostředků vlastní dopravou po celé Moravě a prostřednictvím zásilkové služby po celé České republice. Tuto činnost vykonáváme již od roku 1992 na základě Živnostenského listu č.j. 44/4928/01/0 ze dne 30.6.1992 a Osvědčení o autorizaci č. 860/277/00 vydané Ministerstvem životního prostředí ČR ze dne 8.2.2000. Jsme zapsání u krajského soudu v Brně.

Naše nabídka obsahuje více než 1200 druhů dezinfekčních a čistících prostředků, toaletních přípravků, ochranných pomůcek, příslušenství a doplňků. Naše prodejní ceny jsou obvykle shodné s aktuálními cenami výrobců.

V současné době rozšířujeme sortiment o skupinu čistících prostředků a o zdravotnický materiál (pomocný materiál pro hygienu, údržbu a očistu v provozech s potravinářským zaměřením a zemědělství).


V rámci obchodních aktivit zajišťujeme:

aktivity související s předmětem podnikání

  • poradenství a školení v souvislosti s možným použitím smluvního sortimentu, dodržováním bezpečnosti práce a ostatními okolnostmi ovlivňujícími efektivní použití smluvních výrobků
  • informační servis o nově zaváděných výrobcích, případně o nových vědecko-technických poznatcích ovlivňujících použití dezinfekčních prostředků
  • Informační servis o nově zaváděných metodách poradenství při zpracovávání vlastních dezinfekčních plánů, včetně vzorů doporučovaných dezinfekčních plánů.
  • Jsme připraveni všem zájemcům pomoci při sestavování dezinfekčních plánů, tak aby výběr dezinfekčních prostředků z celého nabízeného spektra, nejlépe vyhovoval jeho potřebám a požadavkům a také nárokům Hygienické služby.
  • Dezinfekční prostředky a ostatní nabízený materiál je možno zakoupit přímo v sídle firmy, po předchozí domluvě

Účast v projektu Podpora odborného vzdělávání

naše firma se účastní projektu evropské unie

Projekt Podpora odborného vzdělávání II se zabývá problematikou adaptability a flexibility pracovní síly. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činností firem za přispění kvalifikovaných pracovníků. Očekávaným výsledkem je u zapojených zaměstnanců zvýšení jejich odborné kompetence v cizím jazyce v oblasti hotelnictví. Odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do tohoto projektu je spolufinancován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Vzdělávácí aktivita je realizována jazykovou a překladatelskou agenturou ABC English s.r.o.