RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředků vlastní dopravou na Moravě

Bacillol AF

Alkoholový přípravek pro rychlou dezinfekci ploch zdravotnických prostředků.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
kanystr  5 l 1 1 167,60 Kč 1 412,80 Kč
láhev  50 ml 50 90,70 Kč 109,75 Kč
láhev  500 ml 20 169,40 Kč 204,97 Kč

Výrobce: HARTMANN - RICO a.s.

sazba DPH: 21%


Bacillol® AF
Alkoholový přípravek pro rychlou dezinfekci ploch zdravotnických prostředků.
Bacillol AF
Vlastnosti přípravku

* nezanechává rezidua
* bez vonných přísad
* neobsahuje aldehydy
* dobře smáčí povrch a rychle osychá

Složení
100 g roztoku obsahuje:
účinné látky: propan-1-ol 45,0 g, propan-2-ol 25,0 g, ethanol 4,7 g

Mikrobiologická účinnost
Baktericidní (vč. salmonely a listerie), fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV), FCV, MNV, adeno-, polyoma- a rota viry.
AB1-TMV
Vysvětlivky:
Spektrum účinnosti ABCTMV: u každého přípravku je uvedeno nejširší zjištěné spektrum dezinfekční účinnosti testované podle standardních ČSN EN. Rozsah účinnosti je dán použitou koncentrací a dobou působení přípravku.
A :

* baktericidní podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 1279 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, ev. Escherichia coli.)
* fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans)

B1 :

* virucidní na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV podle ČSN EN14476 (Vacciniavirus, BVDV)

- : přípravek je neúčinný pro:

* sporicidní podle ČSN EN 14347

T :

* tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae)

M :

* mykobaktericidní ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium)

V :

* fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans, Aspergillus niger)


Oblasti použití
Bacillol® AF je vhodný pro rychlou dezinfekci povrchů odolných vůči alkoholu postřikem a otřením, především tam, kde je kromě rychlého účinku kladen i požadavek na zaschnutí bez zanechání jakýchkoliv reziduí, jako například:

* na zdravotnické pomůcky specifikované zákonem o zdravotnických prostředcích
* pro dezinfekci zubařských koncovek
* v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

Návod k použití a dávkování

Dostatečným množstvím přípravku otřete dezinfikovaný povrch, zajistěte, aby byl celistvě pokryt.

K aplikaci přípravku Bacillol® AF z láhve 500 ml je určen univerzální pistolový rozprašovač.

Množství použitého roztoku nesmí překročit 50 ml na m2. Celkové množství aplikované v místnosti nesmí převýšit 100 ml na m2 plochy místnosti. Dezinfekci je možno provádět, jen pokud v místnosti nejsou přítomny žádné hořlavé páry nebo plyny (např. benzín, éter). Pokud není možno zcela odpojit elektrické zařízení od napětí, je třeba zajistit, aby na něm nedošlo k žádnému spínání, hlavně automatickému. Horké plochy musí být dostatečně vychladlé.

Během postřiku dezinfekčním prostředkem je třeba udržovat v provozu větrání (klimatizaci).

Zvláštní upozornění: Nepoužitelné pro akrylové sklo (plexisklo) a barvy rozpustné v alkoholu. V případě citlivých ploch provést zkoušku odolnosti na nenápadném místě.

Dezinfekční přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo informační leták přípravku.
Dezinfekce povrchů
Dezinfekce postřikem a otřením doba působení / koncentrace
30 s 1 min 5 min 10 min 15 min 30 min
v nemocnicích a primární zdravotnické péči - baktericidní a fungicidní konc.
Rychlá dezinfekce
v nemocnicích a primární zdravotnické péči - baktericidní a fungicidní (vč. MRSA) konc.
Mycobacterium terrae konc.
Virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV) konc.
Adeno virus konc.
Polyomavirus konc.
Rotavirus konc.
FCV1) konc.
MNV2) konc.
1) zástupný virus pro lidský norovirus, bez organické zátěže
2) zástupný virus pro lidský norovirus
Chemické, fyzikální a toxikologické údaje
bod vznícení (DIN 51755) 25ºC
hustota (20ºC) 0,86 g/cm3
refrakce nD 20 cca 1,38
Klasifikace
Označení CE podle Zákona o zdravotnických prostředcích.
Balení
973381 láhev 50 ml* 50 ks
975075 láhev 500 ml 20 ks
975079 kanystr 5 l 1 ks
(* s ručním rozprašovačem bez plynové náplně)